Garantie Slimme Koffers

De definitie van HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE verwijst naar de volgende productgroepen: Handbagage Model M, Handbagage Model H, Check-In Model H en het Pro Model ST.

Onverminderd de wettelijke rechten, verleent Horizn Studios GmbH de kopers van een HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE het volgende 100-dagen vrijwillige recht op teruggave en de volgende garanties.

Deze rechten en garanties zijn alleen van toepassing op de eerste koper van een HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE - die deze rechtstreeks heeft gekocht bij Horizn Studios GmbH (onder horizn-studios.com of in een winkel van Horizn Studios) of bij een van de officiële distributiepartners van Horizn Studios GmbH - (hierna "U" genoemd) en deze rechten en garanties kunnen niet worden overgedragen aan een derde partij.

§ A. 100 DAGEN VRIJWILLIG RECHT VAN RETOUR BETREFFENDE HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE

Onverminderd het wettelijke herroepingsrecht, verleent Horizn Studios GmbH U een vrijwillig retourrecht voor de periode van 100 dagen na ontvangst van het product. Op voorwaarde dat U de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE binnen 100 dagen na ontvangst naar Horizn Studios GmbH retourneert, zal Horizn Studios GmbH U de betaalde aankoopprijs terugbetalen.

Vraag hiervoor een retourlabel aan per e-mail via support@horizn-studios.com. Retourzending vanuit een plaats binnen de EU is gratis voor U. Neem voor elke retourzending vanuit een plaats buiten de EU contact op via support@horizn-studios.com. Restitutie van de aankoopprijs vindt plaats binnen 4 weken nadat we de door U geretourneerde HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE hebben ontvangen.

Dit vrijwillige recht van retour beperkt uw wettelijke herroepingsrecht of uw wettelijke garantierechten niet.

§ B. GARANTIES BETREFFENDE HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE

De volgende garanties zijn van toepassing onverminderd de wettelijke garantierechten waarop U als koper mogelijk recht hebt volgens de artikelen 437 en volgende van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch/BGB). Deze garanties worden beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

1. 30 JAAR GARANTIE OP OMHULSEL, WIELEN, HANDGREPEN EN RITSSLUITINGEN

1.1. REIKWIJDTE EN TERMIJN

Onder voorbehoud van de bepalingen die hieronder worden uiteengezet, garandeert Horizn Studios GmbH u dat de volgende defecten niet voorkomen in de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE:
a. Barsten of breuken in het omhulsel,
b. afgebroken wieltjes of wieltjes die niet meer gebruikt kunnen worden
c. handgrepen of telescopische handgrepen en ritssluitingen die niet meer geopend of gesloten kunnen worden.

De garantie is niet van toepassing op:
a. Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik van de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE
b. HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGES die niet zijn gekocht bij Horizn Studios GmbH of een van de bovengenoemde officiële distributiepartners en
c. HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGES die tweedehands werden gekocht of als "gesorteerde voorraad" of "retourzending".

De garantie is van toepassing gedurende een periode van 30 jaar vanaf de aankoopdatum vermeld op de kassabon ("Garantieperiode").

1.2. GARANTIEDIENSTEN
Als zich een gebeurtenis voordoet die onder deze garantie valt, zal Horizn Studios GmbH naar eigen goeddunken de defecten verwijderen door reparatie, vervanging van het defecte onderdeel of vervangende levering. In het geval van vervangende levering, behoudt Horizn Studios GmbH zich het recht voor om een HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE van een andere kleur te leveren als de originele kleur op dat moment niet beschikbaar is.

Als zich een gebeurtenis voordoet die onder deze garantie valt, zal Horizn Studios GmbH de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE binnen 30 dagen na ontvangst repareren of vervangen en aan u retourneren.

De garantie blijft van toepassing op de gerepareerde of vervangen HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE; de oorspronkelijke garantieperiode wordt echter niet verlengd.

1.3. AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIE

U hebt alleen recht op een eventuele claim die uit deze garantie voortvloeit als u de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE retourneert aan Horizn Studios GmbH, samen met de aankoopbon en een beschrijving van de defecten en foto's van de defecten.
Stuur voor de retourzending eerst een retourlabel per e-mail naar support@horizn-studios.com en voeg foto's en een beschrijving van de defecten toe aan de e-mail.

Alle claims die voortvloeien uit de garantie vallen onder de wettelijke verjaringstermijn.

2. TWEE JAAR GARANTIE OP DE INGEBOUWDE BATTERIJ VAN DE SMART LUGGAGE VAN HORIZN STUDIOS

2.1. REIKWIJDTE EN TERMIJN

Onder voorbehoud van de bepalingen die hieronder worden uiteengezet, garandeert Horizn Studios GmbH U dat de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE die aan u wordt geleverd, niet de volgende gebreken vertoont binnen een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de kassabon (Garantieperiode):
De batterij kan niet meer worden opgeladen of ontladen.
De batterij kan niet meer voldoende stroom leveren aan compatibele apparaten.

De garantie is niet van toepassing op:
a. Elke vertraging in het laadproces, wat standaard is voor batterijen
b. De werking van de batterij als deze is opgeladen met andere dan originele Horizn Studios-adapters of oplaadkabels
c. Stoornissen in de functionaliteit van de batterij veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGE
b. Batterijen van de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGES die niet zijn gekocht bij Horizn Studios GmbH of een van de bovengenoemde officiële distributiepartners en
e. Batterijen van de HORIZN STUDIOS SMART LUGGAGES die tweedehands werden gekocht of als "gesorteerde voorraad" of "retourzending".

2.2. GARANTIEDIENSTEN

Als zich een gebeurtenis voordoet die onder deze garantie valt, zal Horizn Studios GmbH naar eigen goeddunken de batterij repareren of een vervangende batterij leveren. In het geval van vervangende levering, behoudt Horizn Studios GmbH zich het recht voor om een batterij van een andere kleur te leveren als de originele kleur op dat moment niet beschikbaar is.

Als zich een gebeurtenis voordoet die onder deze garantie valt, zal Horizn Studios GmbH de batterij binnen 30 dagen na ontvangst repareren of vervangen en aan u retourneren. De garantie blijft van toepassing op de gerepareerde of vervangen batterij; de oorspronkelijke garantieperiode wordt echter niet verlengd.

2.3. AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIE
U hebt alleen recht op een aanspraak die voortvloeit uit deze garantie als u de batterij samen met een aankoopbon aan Horizn Studios GmbH retourneert op het onderstaande adres of retourneert in een winkel van Horizn Studios. Stuur voor de retourzending eerst een retourlabel per e-mail naar support@horizn-studios.com en voeg een beschrijving van de defecten toe aan de e-mail. Horizn Studios GmbH draagt de kosten voor de terugzending.

Alle claims die voortvloeien uit de garantie vallen onder de wettelijke verjaringstermijn.

3. GARANT
Horizn Studios GmbH
Stralauer Allee 11
10245 Berlijn
Duitsland
e-mail: support@horizn-studios.com

Wij gebruiken cookies op deze website om jouw ervaring te verbeteren. Kom meer te weten.