Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor Horizn Studios. Daarom zal Horizn Studios uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. VERANTWOORDELIJKE PARTIJEN
De gegevensbeheerder en de partij die verantwoordelijk is voor de werking van de Horizn Studios-website (horizn-studios.com),inclusief versies aangepast voor mobiele apparaten zoals smartphones, (hierna de "Website" genoemd) is Horizn Studios GmbH, Stralauer Allee 11, 10245 Berlijn, Duitsland (hierna "Horizn Studios" genoemd). Gegevensverwerkingsactiviteiten uitgevoerd door Horizn Studios worden beschreven in sectie 3 en 5. Houd er rekening mee dat sommige functies die hierna worden beschreven mogelijk niet worden weergegeven of mogelijk niet beschikbaar zijn op mobiele apparaten (bijvoorbeeld op smartphones). De gegevensbeheerder en de partij die verantwoordelijk is voor de werking van de Horizn Studios Online Winkel (https://horizn-studios.com/en/),inclusief versies aangepast voor mobiele apparaten zoals smartphones, (hierna de "Online Winkel" genoemd) is Horizn Studios GmbH, Stralauer Allee 11, 10245 Berlijn, Duitsland. Gegevensverwerkingsactiviteiten uitgevoerd door Horizn Studios worden beschreven in secties 4 en 5. Houd er rekening mee dat sommige functies die hierna worden beschreven mogelijk niet worden weergegeven of mogelijk niet beschikbaar zijn op mobiele apparaten (bijvoorbeeld op smartphones). Houd er rekening mee dat bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten in de Online Winkel door Horizn Studios worden uitgevoerd als gegevenscontroller, met name de werking van de klantgegevens en de verzending van nieuwsbrieven. Zie sectie 3 voor meer informatie.

2. UW PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dergelijke gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer en uw post- en e-mailadressen.

3. GEGEVENSVERZAMELING DOOR HORIZN STUDIOS
Horizn Studios is verantwoordelijk voor de werking van de klantbestellingen en voor het leveren van de aangeboden diensten in verband daarmee en voor het versturen van nieuwsbrieven. Horizn Studios zal uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover wettelijk toegestaan of op voorwaarde dat u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven.

Inschrijving voor nieuwsbrief
Als u geabonneerd bent op een nieuwsbrief van Horizn Studios, zal Horizn Studios uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de gevraagde nieuwsbrief naar u te verzenden. Als u uw abonnement op een nieuwsbrief opzegt, worden uw gegevens onverwijld verwijderd. U kunt het abonnement op elk gewenst moment annuleren door op de betreffende link in elke nieuwsbrief te klikken.

4. GEGEVENSVERWERKING DOOR HORIZN STUDIOS
Horizn Studios exploiteert de Online Winkel en is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking met betrekking tot de verwerking van bestellingen in de Online Winkel. Daarom is Horizn Studios uw enige contractpartner voor alle bestellingen die u in de Online Winkel plaatst. Horizn Studios zal uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover wettelijk toegestaan of op voorwaarde dat u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven.

5. GEGEVENSVERWERKING DOOR DERDEN
Hieronder vindt u een beschrijving van gegevensverwerkingsactiviteiten die afzonderlijk worden uitgevoerd door Horizn Studios.

I. GEBRUIK VAN DIENSTVERLENERS
Indien nodig, bijvoorbeeld voor de afhandeling van uw bestelling, het versturen van nieuwsbrieven of advertenties of het houden van een wedstrijd, kunnen uw persoonlijke gegevens door Horizn Studios ter beschikking worden gesteld aan gespecialiseerde dienstverleners binnen en buiten de EU/EER-landen. Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd door Horizn Studios en verwerken uw gegevens alleen volgens de instructies en in naam van Horizn Studios. Bovendien zullen ze zich houden aan de bepalingen van deze Privacyverklaring en zullen ze alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen.

II. WEDSTRIJDEN EN ANDERE CAMPAGNES
U heeft misschien de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden of andere campagnes uitgevoerd door Horizn Studios. Wanneer u uw persoonsgegevens (bijv. uw naam, e-mailadres, postadres, enz.) moet verstrekken om aan dergelijke wedstrijden of campagnes deel te nemen, zal Horizn Studios deze gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de wedstrijd of andere campagne en alleen in overeenstemming met de toepasselijke algemene voorwaarden. Als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het versturen van nieuwsbrieven, zal Horizn Studios nieuwsbrieven naar u verzenden zoals beschreven in sectie 3.

III. ONLINE WEDSTRIJDEN
Noch uw deelname aan een wedstrijd, noch uw kansen om te winnen zullen worden beïnvloed als u niet instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven of als u uw toestemming op een later tijdstip intrekt.

IV. COOKIES
Webcookies zijn kleine gegevensbestanden die worden verzonden door websites en die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken deze technologie om de aanbiedingen in de Online Winkel of op de Website te optimaliseren, bijvoorbeeld door uw persoonlijke voorkeuren op te slaan. Het gebruik van cookies stelt ons bijvoorbeeld in staat uw virtuele winkelwagentje op te slaan, te bepalen in welk land u zich bevindt en u te herkennen wanneer u de Online Winkel of Website opnieuw bezoekt. Daarnaast zullen sommige cookies door derden worden verzonden. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om u op onze partnerwebsites producten van Horizn Studios aan te bieden, die voor u interessant zouden kunnen zijn (dit wordt retargeting genoemd).

V. GEBRUIK VAN SOCIALE PLUG-INS van Facebook, Google+, Twitter met behulp van de "2-klik-oplossing":
Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("Plug-ins") gebruikt door de sociale netwerken Facebook, Google+ en Twitter. Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (“Twitter”). Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, VS ("Google"). De plug-ins zijn een Facebook-, Twitter- of Google+-logo of de zin "Social Plug-in van Facebook/Twitter/Google+ "of" Facebook/Twitter/Google Social Plug-in". Een overzicht van de Facebook-, Twitter- of Google+-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins
https://dev.twitter.com/web/overview
https://developers.google.com/+/web/

Voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens integreert onze startpagina de zogenaamde "2-klik-oplossing". Hiermee maakt uw browser geen directe verbinding met de Facebook/Twitter/Google-servers, maar alleen nadat u de "plug-ins" hebt geactiveerd. Hiermee geeft u uw toestemming voor de gegevensoverdracht. De inhoud van de plug-in wordt van Facebook/Twitter Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en geïntegreerd in de website. Via deze integratie ontvangt Facebook/Twitter/Google de informatie die uw browser onze website heeft gegeven, zelfs als u geen Facebook/Twitter/Google-profiel heeft of als u gewoon niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Facebook/Twitter/Google-server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Facebook/Twitter/Google, kan het bedrijf onze website rechtstreeks koppelen aan uw profiel. Als u bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-, "Twitter"- of "+1"-knop gebruikt of een opmerking achterlaat, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook/Twitter/Google-server verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt tevens gepubliceerd op uw profiel. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, verdere verwerking en uw individuele rechten, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook/Twitter/Google:

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Als u niet wilt dat Facebook/Twitter/Google gegevens over uw bezoek op onze website verzamelt, moet u uw profiel uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt via add-ons voor uw browser ook vermijden dat Facebook-plug-ins in actie komen.

VI. HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS, EEN WEBANALYSEDIENST GELEVERD DOOR GOOGLE INC. (“GOOGLE”)
Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze site wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS waar het wordt ingekort. In naam van de eigenaar van de site zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ander gebruik van de website en internetgerelateerde services met betrekking tot de eigenaar van de website te bieden. Als onderdeel van Google Analytics geleverd door uw browser, wordt uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken. Verder maakt deze website gebruik van de demografische en interesseverslagen van Google Analytics. Deze gegevensverzameling wordt uitsluitend anoniem voor doeleinden van marktonderzoek gebruikt. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die de cookie genereert met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Dit doet u door de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. U kunt vermijden dat Google Analytics u volgt door een opt-out-cookie in te stellen: deactiveer Google Analytics. Meer informatie over deze algemene voorwaarden en gegevensbescherming vindt u op

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
of
https://www.google.de/intl/en/policies/

6. GEGEVENSBEVEILIGING
Ter bescherming van uw betalingsgegevens worden deze gecodeerd met een 128-bits sleutel en overgedragen naar onze servers met behulp van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer). U kunt zien of de verbinding veilig is door te controleren of de URL in uw browser "https" is. Alle betalingsproviders zijn bovendien gecertificeerd volgens PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) en voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen om uw betalingsgegevens te beveiligen. Ga voor meer informatie naar: www.pcisecuritystandards.org.

7. RECHT OM INFORMATIE TE VERKRIJGEN, WIJZIGEN, BLOKKEREN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of om deze te blokkeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde een gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens intrekken met toekomstig effect. Als u vragen heeft over de bescherming van gegevens en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u informatie wenst over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen of als u uw recht wilt uitoefenen om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, stuur dan a.u.b. een e-mail met uw verzoek naar support@horizn-studios.com. Hetzelfde geldt in het geval u uw toestemming wilt intrekken voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook de contactgegevens in de afdruk gebruiken om contact met ons op te nemen of om het contactformulier te gebruiken dat beschikbaar is in de Online Winkel of Website. Horizn Studios zal de informatie die u verstrekt op een contactformulier alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor de behandeling van de kwestie waarover u schreef op dit formulier.

I. WIJZIGINGEN HORIZN STUDIOS KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN.
Ingangsdatum: 19 oktober 2015

Wij gebruiken cookies op deze website om jouw ervaring te verbeteren. Kom meer te weten.