Informativa sulla privacy

Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens verwerken. We zijn ons zeer bewust van het belang van de verwerking van persoonsgegevens voor de betrokken gebruikers (betrokkenen). Daarom houden we ons strikt aan alle relevante wettelijke vereisten. Het beschermen van uw privacy is een belangrijke prioriteit voor ons. We beschouwen de naleving van de wettelijke voorschriften inzake gegevensprivacy als een vanzelfsprekendheid.

Gegevensbeheerder

Deze website wordt geëxploiteerd door

Horizn Studios GmbH
Stralauer Allee 11
10245 Berlijn, Duitsland
support@horizn-studios.com

Onze medewerker gegevensbescherming kan worden bereikt via:
datenschutz@horizn-studios.com

Gegevensbescherming en -opslag
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogboekbestanden, zoals de naam van het gevraagde bestand, datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolumes en de aanvragende aanbieder. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor ononderbroken werking van de website en om onze service te verbeteren. Ze leiden op geen enkele manier terug naar specifieke personen.


We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens over u:

• Contactgegevens, inclusief uw e-mailadres
• Uw bankgegevens
• Online identificaties

Wat zijn online identificaties? Wanneer u een website bezoekt, verzendt uw webbrowser basisgegevens (bijvoorbeeld over uw browsertype en -versie, het besturingssysteem dat u gebruikt, de URL die is gebruikt voor doorverwijzing, het IP-adres, bestandsnamen, toegangsstatus, overgedragen gegevensvolumes, datum en tijd van het serververzoek). Dit worden online identificaties genoemd.

Doel
We verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of om contact met ons op te nemen. Dit is van toepassing op

• de volledige afhandeling van uw aankoop, inclusief eventuele latere garantieaanspraken,
• de technische administratie van onze diensten,
• eigen marketingdoelen,
• onze interne statistische analyses,
• informatie die nodig is voor het verzenden van onze nieuwsbrief.


Wettelijke basis
De verwerking van uw gegevens vindt plaats krachtens de volgende wettelijke basis:
• uw instemming (art. 6 (1a) van de AVG)
- voor de uitvoering van een overeenkomst met u (art. 6(1b) van de AVG)

• rechtmatige belangen (art. 6(1f) van de AVG),specifiek voor de verbetering van onze diensten, bescherming tegen misbruik en voor statistische doeleinden.

Ontvangers van gegevens en overdracht van gegevens naar derde landen
Om onze overeenkomst met u uit te voeren, dragen we uw gegevens over aan gecontracteerde dienstverleners voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling en levering van uw producten. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden overgedragen of anderszins gecommuniceerd aan derde partijen buiten de EU als dit nodig is voor facturering of uitvoering van de overeenkomst. Er vindt wel overdracht van gegevens aan derden buiten de EU plaats. De overdracht van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie vindt plaats op basis van wettelijk geregelde contractuele bepalingen die een adequate bescherming van uw gegevens waarborgen. U kunt deze bepalingen op verzoek controleren.
Gegevens die op deze manier worden overgedragen, kunnen alleen door onze dienstverleners worden gebruikt om hun taken uit te voeren. Enig ander gebruik van de gegevens is niet toegestaan en vindt niet plaats bij een van onze vertrouwde dienstverleners.

Gegevensbronnen
Wij ontvangen de gegevens van u (inclusief gegevens over het apparaat of de apparaten die u gebruikt).


Opslagduur
We slaan gegevens als volgt op:

• Na volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de opslagperioden die zijn vastgesteld onder het fiscale en commerciële recht, voor zover u niet expliciet hebt ingestemd met ons verdere gebruik van uw gegevens, of we ons het recht voorbehouden om verder gebruik te maken van de gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in welk geval we u als volgt informeren.

• We gebruiken uw gegevens alleen op grond van een rechtmatig belang en in die mate dat uw belang bij het verwijderen of anonimiseren van de gegevens niet zwaarder weegt dan ons rechtmatig belang.

Rechtmatig belang

Bij het verwerken van uw gegevens streven we naar de volgende rechtmatige belangen:

• Uitvoering van verkoopovereenkomsten, inclusief voldoen aan contractuele garantie-aanspraken
• Verbeteringen aan onze diensten
• Bescherming tegen misbruik
• Statistische doeleinden

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw gegevens werken we samen met de volgende dienstverleners die toegang tot uw gegevens hebben:

• Logistieke dienstverleners
• Aanbieders van diensten inzake webhosting
• Aanbieders van platforms voor sociale media
• Advertentienetwerken (voor het weergeven van advertenties)
• Aanbieders van hulpmiddelen voor webanalyse

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht (in sommige gevallen onder bepaalde omstandigheden) om:

• inzage te krijgen in de verwerking van uw gegevens,

• uw gegevens te corrigeren,

• uw gegevens te verwijderen of te verzoeken om deze te vergrendelen,

• te verzoeken om de verwerking te beperken,

• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens,

• uw gegevens te ontvangen in overdraagbare indeling en deze naar een derde over te dragen
• toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens in de toekomst

• een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteiten inzake niet-toegestane gegevensverwerking.

Eis of verplichting om gegevens te verstrekken

Tenzij expliciet vermeld tijdens het verzamelen van gegevens, is het verstrekken van gegevens niet vereist of verplicht.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming

E-mail-nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we gegevens die u specifiek met ons hebt gedeeld of de gegevens die nodig zijn om u onze e-mailnieuwsbrief regelmatig te verzenden. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar het onderstaande contactpunt of door op de koppeling voor afmelding in de nieuwsbrief te klikken.

Cookies

Om de ervaring bij het bezoeken van onze website te verbeteren en het gebruik van specifieke functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden aan het einde van uw browsersessie verwijderd (d.w.z. zodra u uw browser sluit). Dit worden 'sessiecookies' genoemd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen en hiermee kunnen we uw browser bij uw volgende bezoek herkennen ('permanente cookies'). U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, dat telkens wanneer u deze accepteert uw toestemming wordt gevraagd of dat u de acceptatie van cookies in specifieke gevallen of in het algemeen kunt blokkeren. Als u besluit om cookies te blokkeren, kunt u mogelijk bepaalde functies op onze website niet gebruiken.

We gebruiken de volgende cookies:

1) Sessiecookies
Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit.
2) Permanente cookies
We gebruiken cookies die op de harde schijf van uw apparaat blijven staan. Deze cookies blijven opgeslagen tot hun vervaldatum, die op een datum in de toekomst is ingesteld. Bij uw volgende bezoek herkent de website automatisch dat u ons in het verleden hebt bezocht, welke gegevens u al hebt ingevoerd en welke instellingen u verkiest (d.w.z. 'permanente cookies').
3) Gebruik van cookies van derden
We werken samen met verschillende advertentiepartners. Deze helpen ons om onze online diensten en de website van Horizn Studios interessanter te maken. Daarom worden, wanneer u de website van Horizn Studios bezoekt, cookies van onze partnerfirma's ook op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke cookies die na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. Cookies van onze partnerbedrijven worden meestal na een paar dagen of binnen maximaal 24 maanden verwijderd, maar sommige worden enkele jaren bewaard. Deze cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Ze verzamelen alleen gegevens onder een gebruikers-ID die nooit aan uw persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld.

U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op webanalyse intrekken door een e-mail te sturen naar support@horizn-studios.com.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyses die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, zodat uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door dergelijke cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS, waar deze vervolgens wordt opgeslagen. Wanneer anonimisering van IP-adressen op deze website is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die zijn onderworpen aan het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar servers in de VS en daar afgekort. Anonimisering van IP-adressen is actief op deze website. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteit samen te stellen en andere diensten voor de exploitant van de website uit te voeren in verband met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van de levering van deze diensten van Google Analytics, wordt niet met andere Google-gegevens samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Verder worden uitbreidingen van de diensten van Google Analytics doorgevoerd met betrekking tot weergegeven advertenties op deze website (bijv. remarketing, rapportage over indrukken van Google Display Network, integratie met DoubleClick Campaign Manager of rapporten van Google Analytics over demografie en interesses). Met de instellingen voor advertenties google.com/settings/ads kunnen gebruikers het door Google Analytics weergeven van advertenties blokkeren. Bovendien kunt u het verzamelen en verzenden naar Google van de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens voorkomen door de invoegtoepassing voor browsers te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling: link. Als alternatief voor de invoegtoepassing voor browsers kunt u op deze koppeling klikken om gegevensverzameling door Google Analytics op deze website in de toekomst te blokkeren. In dat geval wordt een cookie voor afmelding op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de koppeling klikken.

Invoegtoepassing voor sociale media met gebruik van de oplossing '2Click'

a) Invoegtoepassingen voor sociale media van Facebook die de oplossing '2Click' gebruiken

Op onze website worden zogenaamde 'sociale invoegtoepassingen' ('invoegtoepassingen') van het sociale medianetwerk Facebook gebruikt. Deze dienst wordt geleverd door het bedrijf Facebook Inc. ('aanbieder'). Facebook wordt beheerd door Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS),hierna 'Facebook.' Een overzicht van de invoegtoepassingen van Facebook en hoe deze eruit zien, kunt u hier vinden: developers.facebook.com/docs/plugins. Om de bescherming van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website te verbeteren, zijn de invoegtoepassingen op de website geïntegreerd door een zogenaamde '2Click'-oplossing. Deze integratie zorgt ervoor dat er in eerste instantie geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Facebook wanneer u een pagina op onze website opent die dergelijke invoegtoepassingen bevat. Alleen wanneer u de invoegtoepassingen activeert en uw toestemming geeft om gegevens over te dragen, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de Facebook-servers. De inhoud van elke invoegtoepassing wordt vervolgens rechtstreeks naar uw browser overgebracht en in de pagina geïntegreerd. Door invoegtoepassingen te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de specifieke pagina op onze website heeft geopend, zelfs als u op dat moment geen account bij Facebook hebt of bij uw account bent afgemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Facebook-server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wanneer u de invoegtoepassingen gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop 'Vind ik leuk' te klikken),wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie gepubliceerd op Facebook en wordt deze daar zichtbaar voor uw contactpersonen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en opties voor instellingen inzake privacybescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook op facebook.com/policy.php.

b) Invoegtoepassingen voor sociale media van Twitter die de oplossing '2Click' gebruiken

Op onze website worden zogenaamde 'sociale invoegtoepassingen' ('invoegtoepassingen') van Twitter, de dienst voor microblogs, gebruikt. Deze dienst wordt geleverd door het bedrijf Twitter Inc. ('aanbieder'). Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter'). Een overzicht van de knoppen van Twitter en hoe deze eruit zien, kunt u hier vinden: publish.twitter.com. Om de bescherming van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website te verbeteren, zijn de invoegtoepassingen op de website geïntegreerd door een zogenaamde '2Click'-oplossing. Deze integratie zorgt ervoor dat er in eerste instantie geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Twitter wanneer u een pagina op onze website opent die dergelijke invoegtoepassingen bevat. Alleen wanneer u de invoegtoepassingen activeert en uw toestemming geeft om gegevens over te dragen, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de Twitter-servers. De inhoud van elke invoegtoepassing wordt vervolgens rechtstreeks naar uw browser overgebracht en in de pagina geïntegreerd. Door invoegtoepassingen te integreren, ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de specifieke pagina op onze website heeft geopend, zelfs als u op dat moment geen account bij Twitter hebt of bij uw account bent afgemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Twitter-server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wanneer u de invoegtoepassingen gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop 'tweet' te klikken),wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een Twitter-server verzonden en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie gepubliceerd op Twitter en is deze op uw Twitter-account zichtbaar. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten en opties voor instellingen inzake privacybescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Twitter op twitter.com/en/privacy.

c) Invoegtoepassingen voor sociale media van Google+ die de oplossing '2Click' gebruiken

Op onze website worden zogenaamde 'sociale invoegtoepassingen' ('invoegtoepassingen') van het sociale medianetwerk Google+ gebruikt. Deze dienst wordt geleverd door het bedrijf Google Inc. ('aanbieder'). Google+ wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS),hierna 'Google.' Een overzicht van de invoegtoepassingen van Google en hoe deze eruit zien, kunt u hier vinden: developers.google.com/+/web. Om de bescherming van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website te verbeteren, zijn de invoegtoepassingen op de website geïntegreerd door een zogenaamde '2Click'-oplossing. Deze integratie zorgt ervoor dat er in eerste instantie geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Google wanneer u een pagina op onze website opent die dergelijke invoegtoepassingen bevat. Alleen wanneer u de invoegtoepassingen activeert en uw toestemming geeft om gegevens over te dragen, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de Google-servers. De inhoud van elke invoegtoepassing wordt vervolgens rechtstreeks naar uw browser overgebracht en in de pagina geïntegreerd. Door invoegtoepassingen te integreren, ontvangt Google de informatie dat uw browser de specifieke pagina op onze website heeft geopend, zelfs als u op dat moment geen account bij Google+ hebt of bij uw account bent afgemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Google-server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wanneer u de invoegtoepassingen gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop 'tweet' te klikken),wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een Google-server verzonden en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie gepubliceerd op Google+ en wordt deze daar zichtbaar voor uw contactpersonen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en opties voor instellingen inzake privacybescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

MP NEWMEDIA GmbH

We gebruiken hulpmiddelen van onze marketingpartner MP NEWMEDIA GmbH, zodat we u specifiek gerichte, aan interesse gerelateerde advertenties kunnen aanbieden (in de vorm van advertenties die op websites worden weergegeven). Bovendien helpen deze hulpmiddelen ons om onze online marketingactiviteiten beter te coördineren. Het volgen en weergeven van advertenties tijdens retargeting zijn gebaseerd op door cookies gestuurde analyses van gebruikersgedrag. Elke cookie die hiervoor wordt geplaatst, is een anonieme, willekeurige identificatiecode die op geen enkel moment kan worden herleid tot persoonsgegevens, zoals uw naam of adres. U kunt het aanvaarden van cookies blokkeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig te configureren (zie sectie 7). Meer informatie over het gebruik van gegevens door MP NEWMEDIA GmbH kunt u hier vinden: mp-newmedia.com/datenschutz. (onder de koptekst 'Wilt u de afzonderlijke MP NEWMEDIA-banners niet langer zien?').

Ströer Digital

Onze websites worden aangeboden door het reclame- en marketingbedrijf Ströer Digital Media GmbH. De advertenties op de websites die door Ströer Digital Media GmbH worden aangeboden, zijn zodanig geoptimaliseerd dat deze voldoen aan uw voorspelde interesses door middel van anonieme verzameling en verwerking van uw gebruikersgedrag. Bovendien plaatsen externe bedrijven in opdracht van Ströer Digital Media GmbH cookies op uw apparaat die gebruiksgegevens verzamelen. Dit zijn gegevens die kunnen worden verzameld, bijvoorbeeld tijdens het navigeren op onze webpagina's of wanneer u op een advertentie klikt. De anonieme gebruiksgegevens die door de externe bedrijven in opdracht worden verzameld, worden ook opgeslagen in een specifieke cookie van Ströer Digital Media GmbH. Op deze manier kan Ströer Digital Media GmbH het gebruik analyseren van online advertenties die interessant voor u kunnen zijn of die overeenkomen met uw voorkeuren ('op gebruik gebaseerde online advertenties'). Tijdens dit proces worden nooit persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) opgeslagen. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd, zodat ze niet naar individuele gebruikers kunnen worden herleid.

U kunt het gebruik van cookies door externe bedrijven die namens Ströer Digital Media GmbH werken, via de volgende koppeling blokkeren: stroeer.de/digitale-werbung/werbemedien/targeting-data/datenschutz.html.

Bovendien laat Ströer Digital Media GmbH andere bedrijven (bijv. mediabureaus, partners voor digitale marketing) cookies plaatsen om het gebruik van online advertenties en inhoud te analyseren en u op basis van uw voorkeuren te voorzien van voor u interessante advertenties uit onze online catalogus. U kunt uw huidige activeringsstatus controleren en de verzameling van uw gebruiksgegevens (de-) activeren voor deze externe bedrijven via meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html. Op dit gebruikersportaal vindt u aanvullende informatie over op gebruik gebaseerde online reclame.

Twitter

Twitter is een dienst voor microblogs die wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS). Bij toegang tot één van onze online diensten die een Twitter-knop bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Twitter-servers en wordt de knop van daaruit geladen. Vervolgens wordt informatie overgedragen naar Twitter, en hierbij wordt aangegeven welke specifieke online dienst is geopend, zelfs als u niet bent aangemeld. Als u op de Twitter-knoppen klikt en 'tweets' verstuurt met informatie via het Twitter-venster dat wordt geopend, draagt u informatie naar Twitter over die op uw Twitter-gebruikersaccount wordt gepubliceerd. Meer informatie over het verzamelen, analyseren en verwerken van uw gegevens door Twitter en uw gerelateerde rechten vindt u in het privacybeleid van Twitter op twitter.com/en/privacy. U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming wijzigen in uw accountinstellingen op twitter.com/settings/account.

Adition

We gebruiken de dienst 'ADITION' van ADITION technologies AG (Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Duitsland) op onze website. ADITION gebruikt cookies voor het beheren en optimaliseren van de weergave van advertentiemateriaal dat door klanten van ADITION aan de gebruiker wordt aangeboden. Dit omvat bijvoorbeeld het maximale aantal keren dat een advertentie voor een gebruiker wordt weergegeven. Bovendien gebruikt ADITION in bepaalde gevallen informatie die wordt opgeslagen in cookies voor statistische gegevensverzameling. Bij het plaatsen van cookies slaat ADITION geen persoonsgegevens op zoals namen, e-mailadressen of andere privégegevens. Alle informatie is strikt anoniem en bevat technische informatie, zoals de weergavefrequentie en de weergavedatum van advertenties, de browser of het besturingssysteem dat wordt gebruikt. In alle processen voor gegevensverzameling werkt ADITION strikt in overeenstemming met de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle opgeslagen gegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevinden. Daarnaast houdt ADITION zich aan alle Privacy Preferences Project (P3P) richtlijnen. Informatie over de richtlijnen inzake gegevensbescherming van ADITION kunt u vinden op adition.com/en/privacy. Door op de volgende koppeling te klikken, kunt u het verzamelen van geanonimiseerde gegevens via ADITION blokkeren: adition.com/en/privacy.

AdDefend

Voor de weergave van advertenties via retargeting gebruikt deze website AdDefend, een dienst van AdDefend GmbH (Borselstrasse 3, 22765 Hamburg, Duitsland). Deze dienst gebruikt cookies met een willekeurig gegenereerde ID om te bepalen of u onze website eerder hebt bezocht. Voor dit doel maakt de dienst een gebruikersprofiel als pseudoniem aan onder deze ID.
U kunt het gebruik van deze cookie door AdDefend op elk gewenst moment blokkeren via de functie voor afmelding op addefend.com. De afmelding is apparaatspecifiek, dus u moet zich apart afmelden voor elk apparaat dat u gebruikt. Bovendien wordt de afmelding omgekeerd wanneer u uw cookies verwijdert.

Mention Me

Deze website gebruikt een programma voor aanbevelingsmarketing van Mention Me Ltd. (Kennington Park, 1-3 Brixton Rd, Londen, SW9 6DE, VK). Voor dit doel is het platform van Mention Me via JavaScript in deze website geïntegreerd. Aanbevelingsmarketing is een proces dat is bedoeld om via mond-tot-mondreclame meer verwijzingen te genereren. 'Mond-tot-mondreclame' betekent in deze context het uitdrukken van meningen onder consumenten met betrekking tot merken, producten en bedrijven. Dit kan worden bereikt door klanten te belonen wanneer ze producten van een bepaald merk aanbevelen. Voor doeleinden voor aanbevelingsmarketing biedt Mention Me een oplossing waarmee klanten deze website via verschillende communicatiekanalen bij hun vrienden kunnen aanbevelen (bijv. door een koppeling te delen). Voor dit doel voert de aanbeveler zijn of haar eigen naam en e-mailadres in op de website onder 'aanbevelen bij een vriend' en ontvangt deze vervolgens een koppeling om met diens vrienden te delen. Als de persoon die de aanbeveling ontvangt op de koppeling klikt die deze heeft ontvangen, ontvangen zowel de aanbeveler als de persoon die de aanbeveling ontvangt, een beloning voor de aanbeveling.

De overdracht van de aanbeveling vindt namens ons bedrijf plaats via Mention Me. Door een naam in te voeren, kan later worden vastgesteld welke en hoeveel bestaande klanten nieuwe klanten hebben verworven en wie een beloning heeft ontvangen voor diens aanbeveling. Hiertoe worden het e-mailadres, de naam en het IP-adres van de aanbeveler verwerkt. Het e-mailadres en het IP-adres worden verwerkt van de persoon die de aanbeveling ontvangt. De verwerking van deze gegevens gebeurt altijd op vrijwillige basis, en met instemming van de aanbeveler en de persoon die de aanbeveling ontvangt. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en kunnen niet zonder toestemming met derden worden gedeeld. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verwerkt. Bovendien worden via het platform geen gegevens verzameld of verwerkt.

LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS). Bij elke toegang van een van onze pagina's die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze webpagina's met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u op de knop 'Aanbevelen' van LinkedIn klikt en bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze webpagina volgen voor uzelf en voor uw gebruikersaccount. Houdt u er rekening mee dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die worden overgedragen of het gebruik van dergelijke gegevens door LinkedIn. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: linkedin.com/legal/privacy-policy.

emetriq

Op deze website kunnen technologieën van emetriq GmbH worden gebruikt om gegevens in geanonimiseerde vorm te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. emetriq neemt alle maatregelen om te zorgen voor anonimiteit van de gegevens waartoe deze toegang heeft. Dit betekent dat emetriq geen IP-adressen of persoonsgegevens opslaat (naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum). emetriq verzamelt informatie in de vorm van een pseudoniem over het surfgedrag van internetgebruikers die niet bekend zijn met emetriq (bijv. welke websites de gebruiker bekijkt). emetriq wijst een uit meerdere cijfers bestaand identificatienummer in de vorm van een pseudoniem toe aan de opgeslagen informatie, welke wordt opgeslagen in een cookie op de computer van de gebruiker en die nooit kan worden herleid tot de identiteit van de gebruiker. Bovendien worden de gegevens opgeslagen in bundels die uit ten minste 30 gebruikers bestaan. Dit voorkomt het herleiden van de gegevens naar specifieke personen. Door de opgeslagen informatie te combineren, wordt ook voorkomen dat emetriq een specifieke gebruiker kan identificeren. U kunt op gedrag gebaseerde online advertenties van emetriq hier deactiveren (afmelden): emetriq.com/opt-out.

Als u zich bij emetriq afmeldt, betekent dat niet dat soortgelijke advertenties van andere aanbieders niet worden weergegeven.

OptiMonk

We gebruiken OptiMonk, een dienst voor online retargeting van het bedrijf WebShop Marketing Ltd. optimonk.com, 129 Kassai Street, Debrecen 4028, Hongarije). Met OptiMonk kan gepersonaliseerde inhoud worden weergegeven of kunnen gebruikers naar onze website worden geleid op basis van hun gedrag (muisbeweging, klikken, schuifniveau, paginaweergaves, enz.). We gebruiken OptiMonk om de aandacht te vestigen op onze nieuwsbriefdienst. OptiMonk gebruikt hiertoe cookies op het eindapparaat van de gebruiker en kan gegevens in de vorm van een pseudoniem van gebruikers opslaan (bijv. browserinformatie, besturingssysteem, duur van paginaweergaves, enz.). Bovendien worden persoonsgegevens (e-mailadres) aan OptiMonk doorgegeven. Dit vindt slechts plaats wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij onze nieuwsbriefdienst via het pop-upvenster dat door OptiMonk wordt gegenereerd. U kunt de gegevensverwerking door OptiMonk blokkeren door uw webbrowser zodanig in te stellen dat alle cookies worden geblokkeerd en dat alle al geïnstalleerde cookies worden verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking door OptiMonk vindt u hier: optimonk.com/privacy_policy.

Outbrain

Op onze website gebruiken we technologie van de provider Outbrain UK Ltd. ('Outbrain'). Deze technologie gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen om u door te verwijzen naar inhoud op onze website of op websites van derden die interessant voor u kunnen zijn. De geïntegreerde aanbevelingen van Outbrain worden bepaald op basis van inhoud die u eerder hebt =bekeken. De inhoud wordt automatisch door Outbrain gecontroleerd en weergegeven. De inhoud wordt op basis van een pseudoniem weergegeven. In deze context worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Om geschikte inhoud te selecteren, gebruikt de cookie informatie over apparaatbronnen, browsertype en uw IP-adres, dat wordt geanonimiseerd door de laatste acht cijfers weg te laten. Bezoek voor meer informatie over de gegevensbescherming door Outbrain en uw opties voor afmelding: outbrain.com/legal.

WEBGAINS Deutschland

We nemen deel aan het Hi-Performance-netwerk voor partnermarketing van WEBGAINS, eigendom van ad pepper media GmbH (Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Neurenberg, Duitsland),hierna 'WEBGAINS.' WEBGAINS slaat, in het kader van diens diensten voor traceren, cookies op die transacties (bijv. potentiële klanten en verkoop) registreren op de eindapparaten van gebruikers die de websites of andere online diensten van diens klanten bezoeken of gebruiken (bijv. om zich te registreren voor een nieuwsbrief of om te bestellen in een online winkel). Deze cookies worden alleen gebruikt om het succes van een advertentie correct te beoordelen en om de facturering overeenkomstig binnen het bedrijfsnetwerk af te handelen. Elke cookie bevat alleen informatie over wanneer door een eindapparaat op een bepaalde advertentie is geklikt. De traceercookie van WEBGAINS bevat een reeks tekens die uniek is, maar niet tot individuele gebruikers herleidt. Hierdoor kan het partnerprogramma van een adverteerder de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker registreren (klikken of weergeven). Tegelijkertijd verzamelt WEBGAINS ook gegevens over het eindapparaat waarop de transactie wordt uitgevoerd (bijv. het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser). Als u liever geen cookies in uw browser opslaat, kunt u de instellingen van uw browser overeenkomstig configureren. Onder 'Extra's'/'Internetopties' in uw browser kunt u alle cookies blokkeren of uw browser zodanig beperken dat deze alleen cookies van specifieke websites aanvaardt. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat deze een melding weergeeft wanneer een website een cookie probeert te verzenden. Als u cookies blokkeert, dient u er rekening mee te houden dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dit geval worden de opgeslagen gegevens van uw eindapparaat verwijderd. Bekijk hier het privacybeleid van WEBGAINS voor meer informatie over het gebruik van gegevens door het bedrijf: webgains.com/public/en/privacy.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een dienst voor webanalyses van Hotjar Ltd. (Hotjar). Hotjar gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, zodat uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door dergelijke cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen verzonden naar een server van Hotjar in Ierland, waar deze vervolgens wordt opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van de levering van deze diensten van Hotjar, wordt niet met andere Hotjar-gegevens samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het traceren door Hotjar op elk moment uitschakelen (waardoor Hotjar ook geen gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd in verband met uw gebruik van de website, inclusief uw IP-adres, en waardoor wordt voorkomen dat Hotjar deze gegevens verwerkt),door Hotjar's instructies te volgen via deze koppeling: hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

SurveyMonkey

Voor het uitvoeren van klantenquêtes (bijv. 'Wat vindt u van onze website?'),gebruiken we software van de aanbieder SurveyMonkey op onze website. Wanneer u aan enquêtes deelneemt, worden de technische gegevens overgedragen voor het uitvoeren van het proces, samen met de door u ingevoerde gegevens. Dit omvat geen persoonsgegevens. Om te voorkomen dat dezelfde gebruiker meerdere malen aan een enquête deelneemt en om de enquêtesoftware effectief te ontwerpen, plaatst SurveyMonkey cookies op uw computer om geanonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. U kunt hierover meer informatie vinden in het privacybeleid van SurveyMonkey: surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies van onze website accepteert of dat deze alle cookies blokkeert. Raadpleeg de functie 'Help' in uw browser voor meer informatie hierover. Als u cookies van onze website blokkeert, dient u er echter rekening mee te houden dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

ProductsUp

ProductsUp biedt op de cloud gebaseerde software voor het beheren en optimaliseren van productgegevens. Zo wordt ervoor gezorgd dat aan producten gerelateerde gegevens op verschillende platforms ook consistent en actueel zijn. Productup plaatst cookies op het apparaat van gebruikers om prestaties van afzonderlijke producten op verschillende platforms te analyseren. Er worden nooit persoonsgegevens verzonden; Productsup verwerkt en analyseert alleen willekeurige gegevens over weergaves van productpagina's en aankopen. Hierdoor worden productaanbiedingen en inkoopstromen geoptimaliseerd. Bezoek voor meer informatie over hun privacybeleid: productsup.io/legal-note.

Privacybeleid voor het laatste bijgewerkt

23 mei 2018
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment bij te werken met wijzigingen die in de toekomst van kracht worden.

Wij gebruiken cookies op deze website om jouw ervaring te verbeteren. Kom meer te weten.