Voorwarden

Voor alle koopovereenkomsten op deze pagina zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

UW LEVERANCIER EN AANNEMER HORIZN STUDIOS IS EEN SERVICE VAN:
Horizn Studios GmbH
Stralauer Allee 11
10245 Berlijn
Duitsland

Directeur: Stefan Holwe, Jan Roosen

Commercieel register: Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) HRB 166199
VAT ID: DE 299 635 540

§ 1 BEREIK EN PARTIJEN
(1) Deze Algemene Voorwaarden, in de versie die van toepassing is op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, regelen de relatie tussen Horizn Studios GmbH, Stralauer Allee 11, 10245 Berlijn (de "Verkoper") en de klant (de "Klant"),en gelden voor transacties gemaakt in de Online Store (https://horizn-studios.com/en/),de "Online Winkel"). Bij het plaatsen van een bestelling heeft de Klant toegang tot de Algemene Voorwaarden via de links in de Online Winkel en kan hij deze op zijn computer opslaan en/of uitprinten. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant zullen echter afzonderlijk aan hem worden toegezonden, samen met de ontvangstbevestiging of de bevestiging van de overeenkomst. Tevens wordt aangegeven wanneer de goederen worden geleverd. Alles wordt verstuurd op een duurzaam opslagmedium (bijv. een e-mail, pdf-bijlage of afdruk op papier).

(2) Het volgende bedrijf levert de klantenservice voor de Online Winkel namens de Verkoper. De klant kan hiermee contact opnemen in geval van vragen, verzoeken of klachten: Horizn Studios GmbH, Stralauer Allee 11, 10245 Berlijn, Duitsland, E-mail: (e-mail: support@horizn-studios.com)

(3) Het assortiment van de producten in de online winkel is alleen bedoeld voor consumenten die de wettelijk vereiste leeftijd hebben en die een afleveradres kunnen opgeven in de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Japan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Canada en de VS; Consument in de zin van de wettelijke definitie is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten zijn handel, ambacht of bedrijf vallen.

§ 2 HET BESTELPROCES
(1) De Online Winkel is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aanbod te doen om een koopcontract aan te gaan voor de goederen gepresenteerd in de Online Winkel.

(2) De Klant kan items uit het assortiment van de Verkoper selecteren en deze in een "Winkelwagen" verzamelen door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken. Door op de knop "Bestelling plaatsen en betalen" te klikken, doet de Klant een aanbod om de goederen die zich in zijn winkelwagen bevinden (de "Bestelling") aan te schaffen.

(3) Goederen worden alleen afgeleverd in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor particuliere huishoudens. Neem voor zakelijke aanvragen a.u.b. contact met ons op (e-mail: support@horizn-studios.com).

(4) Alvorens een Bestelling te plaatsen, kan de Klant de details van zijn Bestelling te allen tijde bekijken en wijzigen door op de knop "Winkelwagen & Betalen" te klikken.

(5) Na het indienen van zijn Bestelling ontvangt de Klant automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail met een overzicht van de details van zijn Bestelling. Deze automatische ontvangstbevestiging houdt geen acceptatie van het aanbod van de Klant door de Verkoper in; het documenteert slechts het feit dat de Verkoper de Bestelling van de Klant heeft ontvangen.

(6) Een bindende verkoopovereenkomst wordt pas gesloten wanneer de Verkoper de Bestelling van de Klant accepteert. De Verkoper heeft het recht maar is niet verplicht om het aanbod van de Klant binnen 7 dagen na ontvangst te accepteren. De Verkoper verklaart de Bestelling te hebben aanvaard door de Klant een verzendbevestiging per e-mail te sturen (ook de "Overeenkomstbevestiging" genoemd).

(7) Als er meerdere artikelen in een Bestelling zijn opgenomen, wordt er alleen een overeenkomst gesloten voor de items die uitdrukkelijk in de Overeenkomstbevestiging worden vermeld.

(8) Het voorgaande is ook van toepassing wanneer de Klant, als gevolg van zijn gekozen betalingswijze, de aankoopprijs of de gegeven betalingsinstructies al vóór het sluiten van de overeenkomst heeft betaald. Indien om welke reden dan ook geen overeenkomst wordt gesloten, zal de Verkoper de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen (in geval van contractuele acceptatie met betrekking tot een deel van de Bestelling, zal de Verkoper dit doen samen met de Overeenkomstbevestiging met betrekking tot de beschikbare items) en de Klant de vooruitbetaling onverwijld terugbetalen.

(9) Het wettelijk herroepingsrecht van de Klant (zie § 7) blijft onveranderd door de voorgaande bepaling.

(10) De overeenkomst wordt opgesteld in het Engels. De Verkoper bewaart een kopie van de contractformulering (bestaande uit de Bestelling, de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomstbevestiging) en stuurt deze naar de Klant.

§ 3 LEVERING, LEVERTIJDEN, BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN
(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd aan de Klant op het opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk in de bovengenoemde landen. De Verkoper zal de Klant, indien mogelijk, tijdens het bestelproces en in de verzendbevestiging op de hoogte stellen van de levertijd. Tenzij anders vermeld, bedraagt de levertijd voor standaardleveringen ongeveer 2 tot 5 werkdagen na de bevestiging van de overeenkomst binnen de Europese Unie en 6 tot 8 werkdagen buiten de Europese Unie (afhankelijk van beschikbaarheid). Meer informatie over verzendopties, de gebruikte vervoerders en het leveringsproces kunnen worden bekeken op de informatiepagina's van de Online Winkel.

(2) Nadat de goederen aan de koerier zijn overgedragen, ontvangt de Klant een e-mail met een verzendbevestiging van de Verkoper en een trackinglink waarmee hij de bezorgstatus van zijn Bestelling kan controleren. De levering wordt uitgevoerd door UPS en DPD.

(3) Als de Verkoper om redenen buiten zijn wil om niet in staat is om een bindende levertermijn te halen (onbeschikbaarheid van goederen, bijvoorbeeld wegens nalaten van de leverancier van de Verkoper of overmacht),zal hij de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen en, indien mogelijk, een nieuwe geschatte leverdatum opgeven. Indien de nieuwe levertijd onaanvaardbaar is voor de Klant of de goederen ook niet binnen de nieuwe levertijd beschikbaar zijn of helemaal niet beschikbaar zijn, heeft elke partij het recht om de overeenkomst met betrekking tot de betreffende goederen te ontbinden; in dit geval geeft de Verkoper de Klant een restitutie voor elke reeds uitgevoerde betaling. Alle wettelijke rechten van de partijen blijven onverminderd van kracht.

§ 4 PRIJZEN EN BEZORGKOSTEN
(1) Alle prijzen die op de website van de Verkoper vermeld staan, zijn inclusief de momenteel geldende wettelijke btw.

(2) De Verkoper zal, indien van toepassing, de Klant op het bestelformulier en direct voordat de Bestelling wordt geplaatst, op de hoogte stellen van de verzendkosten en eventuele extra kosten, bijvoorbeeld voor cadeauverpakking. De Klant draagt de meegedeelde leveringskosten en eventuele bijkomende kosten. Bezorgkosten zijn als volgt: € 0 binnen de EU, en voor de VS, Zwitserland, Japan, China, Mexico, Noorwegen en andere landen zijn afzonderlijke tarieven van toepassing. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice: (e-mail: support@horizn-studios.com)

§ 5 BETALING
(1) De Verkoper accepteert alleen de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden getoond.

(2) Om zichzelf te beschermen tegen het risico van wanbetaling door de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden in een individueel geval uit te sluiten.

(3) We bieden de volgende betaalmethoden aan: creditcard, Paypal, SOFORTbanking en Klarna Invoice. We behouden ons het recht voor bepaalde betaalmethoden uit te sluiten voor bepaalde klanten.

(4) Als u met een creditcard betaalt, wordt de waarde van de bestelling bij het voltooien van de bestelling afgeschreven van het account.

(5) Onze partner Klarna accepteert alleen factuurbetalingen voor klanten die bestellen vanuit Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Klarna verstuurt uw betaalinformatie via e-mail.

(6) Als u via SOFORTbanking betaalt, hebt u alleen het rekeningnummer, de bankcode, PIN en TAN nodig. Via de beveiligde, voor de handelaar niet toegankelijke betalingsvorm van SOFORT GmbH, maakt SOFORT GmbH direct in real time geld over naar uw online bankrekening. Het aankoopbedrag wordt onmiddellijk overgemaakt naar het account van de verkoper. Als u de betaalmethode SOFORTbanking selecteert, wordt er automatisch een vooraf ingevuld formulier geopend. Hierin zijn uw bankgegevens reeds ingevoerd. Bovendien worden de overdrachtswaarde en het beoogde gebruik al in het formulier weergegeven. U moet het land selecteren waar u uw bankrekening hebt en de bankcode invoeren. Voer vervolgens dezelfde gegevens in als tijdens het aanmelden voor online bankieren (rekeningnummer en pincode). Bevestig uw bestelling door TAN in te voeren. U ontvangt de bevestiging van de transactie direct. In principe kan elke internetgebruiker SOFORTbanking gebruiken, als hij een ontgrendelde online bankrekening heeft met PIN/TAN-procedure. Let erop dat een aantal banken de SOFORTbanking-procedure niet ondersteunen. Gebruik de volgende link om te controleren of uw bank de SOFORTbanking-procedure aanbiedt: https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und-antworten/

§ 6 HERROEPINGSRECHT
(1) Consumenten zoals gedefinieerd in §13 van het Duits Burgerlijk Wetboek hebben recht op het herroepingsrecht in het geval van op afstand gekochte goederen. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, willen wij u als volgt informeren over dit recht:

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

HERROEPINGSRECHT
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De tijdslimiet begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (in geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat onze verplichtingen zijn nagekomen krachtens artikel 246, § 2 in verband met § 1, paragrafen 1 en 2, wetsontwerp en onze verplichtingen overeenkomstig § 312e Sectie 1 Clausule 1 Duits Burgerlijk Wetboek in samenhang met artikel 246 § 3 Duits Burgerlijk Wetboek. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (zie hieronder voor contactgegevens) middels een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of per e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt tevens een herroepingsformulier elektronisch downloaden vanaf onze website. U kunt ook gebruikmaken van uw herroepingsrecht door het relevante artikel aan ons te retourneren binnen de tijdslimiet voor herroeping; een aparte verklaring is in dit geval niet noodzakelijk. Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, volstaat het dat u een kennisgeving over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat die periode is verstreken. Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht: Om uw herroepingsrecht uit te oefenen per brief, kunt u schrijven naar:

Horizn Studios GmbH, Stefan Holwe, Stralauer Allee 11, 10245 Berlijn, Duitsland

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen per e-mail, kunt u een e-mail sturen naar: (e-mail: support@horizn-studios.com)

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht door de goederen te retourneren, stuurt u ze naar: RHIEM Services GmbH, Tor 5-7 (RETOURE Horizn Studios),Zunftweg 16, 46562, Voerde, Duitsland

GEVOLGEN HERROEPINGSRECHT
Als u zich terugtrekt uit dit contract, vergoeden wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander soort levering dan de door ons aangeboden economische standaardlevering),zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij de teruggestuurde goederen van u ontvangen of het bewijs dat u ze teruggestuurd hebt. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij we uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen; in elk geval zullen we geen vergoeding voor dergelijke terugbetaling vragen. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U zult de goederen terugsturen of ons deze overhandingen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u uw terugtrekking uit dit contract aan ons meedeelt (zie hierboven). De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als de goederen werden behandeld op een andere manier dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT
Het recht op herroeping vervalt onder meer in het geval van overeenkomsten voor de levering van - niet-geprefabriceerde goederen die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk zijn gepersonaliseerd; - de levering van verzegelde goederen die zijn ontzegeld na levering en dus niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille van gezondheidsbescherming of hygiënische redenen.

(2) In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen wij u als volgt informeren over het voorbeeldformulier voor herroeping. Het is echter niet verplicht om dit formulier te gebruiken. RHIEM Services GmbH, Tor 5-7 (RETOURE Horizn Studios),Zunftweg 16, 46562 Voerde, Duitsland.

Annuleringsformulier (vul dit formulier in en stuur dit terug als u de overeenkomst wilt annuleren)

Naar [RHIEM Services GmbH, Tor 5-7 (RETOURE Horizn Studios),Zunftweg 16, 46562 Voerde, Duitsland, E-mail: (e-mail: support@horizn-studios.com)]

Hierbij wijs ik erop dat ik me terugtrek uit mijn koopovereenkomst voor de volgende goederen:

Besteld op:

Naam van de consument:

Adres van de consument:

Datum:

(3) In het verlengde van de wettelijke bepalingen: - kan de Klant zijn herroepingsrecht ook uitoefenen door het relevante artikel binnen de termijn voor intrekking terug te sturen naar de Verkoper; er is dan geen afzonderlijke verklaring nodig. - De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

§ 7 GARANTIES
De Klant heeft bepaalde rechten op grond van de wet. Waaronder:

(i) alle door de Verkoper geleverde producten zijn van bevredigende kwaliteit, geschikt voor het beoogde doel, en zullen voldoen aan de beschrijving in de Online Winkel en

(ii) bepaalde remedies als een product defect is.

Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om deze rechten te beïnvloeden. De Verkoper is alleen aansprakelijk voor verlies of schade overeenkomstig de bepalingen van § 9.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID
(1) De Verkoper sluit aansprakelijkheid voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid of die van zijn werknemers of agenten, niet uit.

(2) De Verkoper is niet verantwoordelijk voor verliezen en schade die de Klant zou kunnen lijden en die: - niet zijn veroorzaakt door schending door de Verkoper van deze Algemene Voorwaarden; - een neveneffect zijn van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade en die u redelijkerwijs niet kunt voorzien wanneer de Klant de Website begint te gebruiken; een gevolg zijn van het feit dat de Verkoper de Website (of een deel ervan) niet heeft verstrekt of producten van de Website heeft weggenomen of het gevolg zijn van onze weigering om een bestelling om welke reden dan ook te accepteren; - veroorzaakt zijn door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat van invloed kan zijn op uw computerapparatuur, programma's, gegevens of ander materiaal als gevolg van het gebruik van de website door de Klant (inclusief het downloaden door u van inhoud van de website of enige website die hieraan is gekoppeld); - veroorzaakt zijn door nalaten door de Verkoper om aan een van zijn verplichtingen te voldoen als gevolg van gebeurtenissen buiten zijn macht (inclusief, maar niet beperkt tot brand, overstroming, storm, oproer, burgerlijke onrust, oorlog, nucleair ongeval, terroristische activiteit en overmacht).

(3) De totale aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant voor verlies of schade die ontstaat in verband met deze Overeenkomst is beperkt tot 150% van de waarde van de door de Klant gekochte producten.

(4) De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordiger en agenten van de Verkoper.

(5) De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing wanneer de Verkoper een gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen of heeft gegarandeerd dat de goederen van een bepaalde aard zijn.

§ 9 RECHTSKEUZE EN JURISDICTIE
(1) Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant en deze Algemene Voorwaarden is het Duitse recht van toepassing. Berlijn is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit indirecte geschillen.

(2) De contractuele taal is Engels

(3) Deze Algemene Voorwaarden en de verdere relatie tussen Horizn Studios en de klant zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving. De CISG is niet van toepassing.

§ 10 KORTINGSCODES
(1) Meerdere kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd voor een aankoop.

(2) Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor producten die al in de uitverkoop zijn.

Ingangsdatum: 7 augustus 2017

Wij gebruiken cookies op deze website om jouw ervaring te verbeteren. Kom meer te weten.